Basistip 8: net opzoeken

Wanneer kom je naar het net?

Deze kleurenindeling in deze tip is uit de volgende vraag voortgevloeid:

‘Mag of moet ik deze bal naar het net opvolgen om daar het punt met een smash of volley af te maken?’

Als leidraad gebruiken we vier kleuren:

Donkerrood: ga nooit naar het net! Het ligt staat al lang op rood!

Rood: grote kans op boete (passingshot)! Uitzonderlijk naar het net!

Oranje: meestal te gehaast om te stoppen! Go for it!

Groen: doorrijden! Ga altijd naar het net!

Is de beslissing om naar het net te gaan enkel afhankelijk van je plaats in het veld?

Ja, ik volg de bal niet naar het net op, als ik (ook als is het een supershot) geslagen heb vanuit de donkerrode zone, want de afstand die ik dan moet overbruggen om een winnende netpositie in te nemen is te groot, dus?.. te riskant! Je zult dan immers te ver van het net staan om een goede dreigende eerste volley te kunnen spelen.

Je kunt beter de rally opbouwen, waarin je de tegenstander dwingt om een mindere bal te spelen, die voor jouw wel te gebruiken is als aanvalsbal (approach).

Ook het tegenoverstelde gebeurt (nog) al te vaak; een slappe bal van de tegenstander wordt (al dan niet stevig) geslagen vanuit de oranje of groene zone en direct daaropvolgend wordt de baseline weer opgezocht?..euh??

Is het dan zo simpel?

Ja, rekening houdend met één voorwaarde; je krijgt geen paniekaanval in de buurt van het net! Als dit zo is, maak snel een afspraak met je trainer en werk aan je netspel! Je spelvreugde zal er zeker op vooruitgaan, gegarandeerd!