Basistip 7: 2e service met topspin

Het beste compliment dat je kunt krijgen is dat je tweede service moeilijker is te retourneren dan je eerste. Wanneer je deze commentaren krijgt, blijf dan je wedstrijden winnen met een goede tweede service en ga je eerste services meer en preciezer plaatsen. Veel wedstrijden worden gewonnen vanwege je goede 2e service.

De tweede service sla je het beste met een opwaartse hoek. Een goede tweede service wordt dus omhoog geslagen, dit is zeer belangrijk. Tevens pas je de greep aan: tussengreep tot zelfs diepe backhandgreep.

Het geven van kick, slice of topspin aan een service gebeurd door de snaren van het racket horizontaal opwaarts langs de bal te laten gaan. Deze spin/effect/rotatie zorgt ervoor dat de bal hoog over het net gaat, maar uiteindelijk weer omlaag duikt met snelheid en richting.

Het raakpunt van de bal moet boven het hoofd zitten, in plaats van voor het lichaam. Het opwaarts doorzwaaien is zeer belangrijk om topspin te geven aan de service. Verder is het essentieel om de bal omhoog te slaan/borstelen en om deze te laten dalen naar de plaats waar je hem wilt spelen.

Je kunt nu de zwaai versnellen of vertragen om zo het gewenste effect/rotatie te geven aan de bal.

Als je te hard slaat, zal de kracht het effect doen afnemen. Je zult dus een goede balans moeten vinden tussen snelheid en effect, om zo de beste dosering effect aan de service te geven. Te hard slaan van een topspin-service heeft bij een tweede service meestal een dubbele fout als gevolg.

Wanneer je een tweede service slaat kun je deze, om zoveel mogelijk verwarring te geven, zeker 80% op je tegenstander zijn zwakke plek te slaan. Helaas is het richten op de zwakke plek van de tegenstander alleen mogelijk wanneer je genoeg vertrouwen hebt in het plaatsen van de tweede service. Als de tegenstander geen zwakke plekken heeft, kijk dan waar hij deze retourneert en zorg dat hij steeds naar jou sterke kant retourneert.

Vaak bestaat er de angst om de bal uit te slaan en hierdoor sla je deze ook vaak uit. Dit komt omdat topspin ervoor zorgt dat de bal op tijd daalt en in valt. Zwakkere spelers zullen dan de tweede service zachter slaan en hierdoor een zwakke service afleveren. De betere serveerders produceren een constante zwaai en kunnen daardoor een eerste en tweede service slaan die weinig qua snelheid van elkaar verschillen.

Het beste compliment dat je kunt krijgen is dat je tweede service moeilijker is te retourneren dan je eerste. Wanneer je deze commentaren krijgt, blijf dan je wedstrijden winnen met een goede tweede service en ga je eerste services meer en preciezer plaatsen.

Rolstoeltennissers moeten door hun beperkte lengte wel een topspin-service slaan. Hierdoor kunnen zij door het geven van de verschillende soorten effect de service toch nog moeilijk maken voor de tegenstander.