Lesreglement

Als u inschrijft voor les, gaat u akkoord met dit lesreglement. Dit reglement geldt voor alle lessen met uitzondering van de regiotraining.

 1. Aanmeldingen voor les is alleen geldig als een volledig digitaal ingevuld inschrijf-formulier is ontvangen en men de algemene voorwaarden heeft geaccepteerd. Ook na mondelinge afspraken is het noodzakelijk u digitaal in te schrijven om definitief ingedeeld te kunnen worden.
 2. Door deze inschrijving verbindt u zich aan de gehele cursus.
 3. Als cursist moet u lid zijn van de vereniging waarvoor u zich inschrijft om deel te mogen nemen aan de lessen.
 4. Inschrijvingen voor cursussen geven geen garantie op plaatsing.
 5. Annulering van de cursus kan alleen schriftelijk en tot maximaal twee weken voor aanvang van de cursus. Als de indeling is gemaakt, moet in alle gevallen het lesgeld worden voldaan.
 6. Gehele of gedeeltelijke teruggave van het lesgeld zal in alle andere gevallen alleen mogelijk zijn als er een passende vervanger voor de gereserveerde cursusplaats kan worden gevonden. In overleg met de trainer kunt u zelf ook een vervanger van hetzelfde niveau sturen.
 7. Gemiste lessen door ziekte of andere verhinderingen van de cursist geven in principe geen recht tot inhalen. In overleg met de trainer wordt dit echter wel geprobeerd, mits 24 uur tevoren afgezegd.
 8. Niet verschijnen op de les is voor rekening van de cursist.
 9. Het volledige cursusgeld wordt in de eerste maand na de start van de lessen gefactureerd.
 10. Het lesgeld dient te worden overgemaakt binnen twee weken na factuurdatum.
 11. Bij verzoeken voor een bepaalde lesdag, lesgroep en lestijd proberen we dit natuurlijk te realiseren. Een garantie kan echter niet worden gegeven.
 12. Kosten voor training worden aangegeven voor groepen van bijvoorbeeld 2, 4, 6 of 8 personen. Bij incomplete groepen zullen de kosten worden aangepast.
 13. Indien een lesgroep voor aanvang van de lesperiode niet compleet is, zal er overleg worden gepleegd over de doorgang van de lessen. Oplossing kan zijn 45 of 30 minuten lestijd, respectievelijk voor een groep van 3 of 2 personen, of een bijbetaling door de overige cursisten of de aantal lessen aanpassen aan het lesgeld.
 14. Alle lesdata per seizoen staan vermeld op de inschrijfwebsite en zijn bij inschrijving inzichtelijk.
 15. Lestijden worden zo spoedig mogelijk en geruime tijd voor de eerste les bekend gemaakt via een e-mail.
 16. Bij slecht weer (regen, hitte, sneeuw) worden de lessen om en om ingehaald: de 1e wordt ingehaald, de 2e niet, de 3e weer wel enz. met een maximum van 2 inhaallessen. De jeugdlessen worden daar waar mogelijk vervangen door theorieles of tennisgerelateerde sportactiviteit.
 17. Een lesuur duurt totaal 60 minuten, waarvan 10 minuten warming-up, inspelen en wisselen van groep, niet begeleid door de trainer.
 18. Het volgen van een cursus geschiedt op eigen risico. De vereniging en de trainer zijn niet aansprakelijk voor ongevallen of schade welke tijdens de lessen ontstaan.
 19. Onlosmakelijk onderdeel van het lesreglement zijn de privacyvoorwaarden hieronder.

Lesreglement Regiotraining

Als u inschrijft voor de regiotraining, gaat u akkoord met dit lesreglement.

 1. De tennistrainingen, op zaterdagmiddag, worden gegeven gedurende het hele seizoen. Iedere cyclus wordt gepland op een vooraf bepaalde locatie.
 2. De conditietrainingen op woensdagmiddag worden verzorgd gedurende het hele seizoen.
 3. De mentale en fysieke training (4 keer per cyclus) en privétraining (2 keer per cyclus), bedoeld voor de A-selectie ) worden nader afgestemd met de groep en de leerling.
 4. Tijdens de competitie ligt de training tijdelijk stil.
 5. Er wordt per seizoen deelgenomen aan een minmaal 6 toernooien, middels een toernooilijst te overleggen. Advies is het spelen van minimaal 8 toernooien per seizoen. De leerling moet bereid zijn om tevens competitie te spelen voor zijn/haar vereniging (A- en B- selectie).
 6. Tijdens het spelen van de toernooien zal per leerling minimaal 3 keer een wedstrijd gecoached en nabesproken worden.
 7. De leerling houdt een schrift bij (aanschaffen) waarin haar/zijn ervaringen worden genoteerd. Ook de opmerkingen van de trainer tijdens de trainingen en coaching worden hierin genoteerd.
 8. Het advies is om naast de regiotraining minimaal 1 keer ook clubtraining te volgen.
 9. Bij definitieve deelname schrijft men zich digitaal alsnog in via de site www.brandtennis.nl.
 10. De verbintenis is voor een jaar/seizoen.
 11. Bij tussentijdse opzegging (schriftelijk) geld een opzegtermijn van 8 weken (1 trainingscyclus) voor zowel de deelnemer als brandtennis. Als er binnen een cyclus wordt opgezegd zal deelname aan de volgende cyclus verplicht zijn, dan wel de kosten ervoor blijven voldoen.
 12. De leerling dient een kwartier voor tijd aanwezig te zijn. Te laat komen geeft geen zekerheid om nog aan de training te mogen deelnemen.
 13. De leerling heeft tijdens de trainingen altijd bij zich: springtouw, drinkbeker/bidon, trainingshulp-middelen die door de trainer worden gevraagd aan te schaffen, notitieschrift enz. Zijn benodigde spullen niet meegenomen kan de trainer de leerling weigeren voor de training.
 14. Gemiste lessen door ziekte of andere verhinderingen van de leerling geven geen recht tot inhalen. Vanwege het zorgvuldige trainingsprogramma adviseren we het verzuimen van de les tot een minimum te beperken.
 15. De looptrainingen word verzorgd door 1 trainer. De tennistraining word verzorgd door 1 trainer per 4 leerlingen.
 16. Afmelden voor de training dient uiterlijk 24 uur van te voren te worden gedaan, in verband met tijdige organisatie van de betreffende training, waardoor de groep met eventuele sparringpartners haar optimale haar samenstelling behoudt.
 17. De maandelijkse bijdrage wordt per begin van de opvolgende maand gefactureerd.
 18. De factuur dient te worden overgemaakt binnen 8 dagen na factuurdatum.
 19. Bij (verwacht) slecht weer worden de trainingen verplaats naar de hal. Binnen 24 uur word hierover bericht gegeven. Halschoenen (schoon) dienen mee te worden genomen.
 20. De trainingen geschieden op eigen risico. De vereniging, brandtennis en de trainer zijn niet aansprakelijk voor ongevallen of schade welke tijdens de trainingen/lessen ontstaan.
 21. Onlosmakelijk onderdeel van het lesreglement zijn de privacyvoorwaarden hieronder.

Privacyvoorwaarden

Wij gebruiken PLANMYSPORT voor onze administratie en communicatie. Voor het vastleggen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens gelden de volgende privacyvoorwaarden.